Εύα Μοδινού
βιβλία / ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ
επιλογή ποιημάτων

στην Ειρήνη, στη Χαρούλα
και στη μνήμη της Ευδοξίας