Εύα Μοδινού
βιβλία / ΤΟ ΚΟΙΛΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
επιλογή ποιημάτων

«και τα δοκηθέντ’ ουκ ετελέσθη
των δ’ αδοκήτων πόρον ηύρε θεός»


Ευριπίδης (Βάκχες)