Εύα Μοδινού

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ - Ποίηση σε επτά Πράξεις

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ...
πρώτο τετράδιο

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ...
δεύτερο τετράδιο

ΤΟ ΚΟΙΛΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ